ODWOZY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Kierowca p. Wycisło opiekun p. Kopczyńska

PONIEDZIAŁEK

I kurs – odwóz SP Leśnica + przedszkolaki z Góry (3) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Ligota - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica SP

uczniowie z SP: IA 7, I B 8, II C 8, III A 4 Razem: 27

II kurs – odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1410

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica SP

uczniowie z SP: II A 8, III A 4, IIC 3, IIIA 1, IA 2, IVA16, IIIA 4 Razem: 38

III kurs – odwóz SP Leśnica Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1430)

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka – Kadłubiec – Dolna –Poręba - Leśnica PG

uczniowie z SP: II A 2, IV B 1, V A 8, VI A 8, IB 3, IIA2 Razem: 24

IV kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP- Góra Św. Anny – Wysoka – Ligota - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 4, I B 4, I C 1, II A 4, II B 6, II C 2, III A 2, III B 4, III C 8

uczniowie z SP: VI A 8, VA2 Razem: 45

WTOREK

I kurs– odwóz SP Leśnica + przedszkolaków z Góry (2) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Ligota - Kadłubiec – Dolna – Poręba- Źródełko – Leśnica SP

uczniowie z SP: IA 7, I B 8, IV A 16 Razem: 31

II kurs – odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1410

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Leśnica PG

uczniowie z SP: II A 9, II C 8, III A 12, IA2, VA 8 Razem: 39

III kurs – odwóz SP Leśnica i PG Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1425)

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP - Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna –Poręba - Leśnica PG

uczniowie z SP: IIA 3, VI A 16, IV B 1, IV A 17(co drugi tydz.), IVB 1(co dr. tydz.)

uczniowie z PG: III C 3, Razem: 40

IV kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP- Poręba – Dolna – Kadłubiec - Wysoka - Ligota – Góra Św. Anny – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 4, I B 4, I C 1, II A 4, II B 6, II C 2, III A 2, III B 4, III C 5

uczniowie z SP: V A 2 , IVB 1 lub IVA 1 (co drugi tydz.) Razem: 36

ŚRODA

I kurs – odwóz SP Leśnica Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Ligota - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z SP: I A 9, I B 8, II A 12, II C 7, III A 12 Razem: 48

II kurs – odwóz PG i SP Leśnica Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1425)

Trasa: Leśnica PG - Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z PG: II B 4

uczniowie z SP : IV A 16, V A 9, II C 1, VIA 16 (co drugi tydzień) Razem: 46

III kurs – odwóz PG i SP Leśnica Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP- Poręba – Dolna – Kadłubiec – Wysoka- Ligota – Góra Św. Anny – Leśnica PG

uczniowie z SP: V A 1, IV B1, IVA1, VI A 16 (co drugi tydzień)

uczniowie z PG: IA 4, I B 4, I C 1, II A 4, II B 2, II C 2, III A 2, III B 4, III C 8 Razem: 50

CZWARTEK

I kurs – odwóz SP Leśnica + przedszkolaków z Góry (3) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka – Ligota - Kadłubiec – Dolna – Poręba- Źródełko – Leśnica SP

uczniowie z SP: I A 6, I B 8, II C 8, IV A 15 Razem: 37

II kurs – odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1420

Trasa: Leśnica SP– Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

uczniowie z SP: II A 12, III A 9, IA3, VIA 13 Razem: 37

III kurs – odwóz PG i SP Leśnica Godziny: 1415 – 1505 (spod SP 1425)

Trasa: Leśnica PG - Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka - Kadłubiec – Dolna – Poręba - Źródełko – Leśnica PG

Uczniowie z PG: III B 4

uczniowie z SP: III A 3, IVA 1, IV B 1, V A 6, Razem: 15

IV kurs – odwóz PG i SP Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG –Leśnica SP- Góra Św. Anny – Wysoka - Ligota – Kadłubiec – Dolna – Poręba –Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 4, I B 4,I C 1, II A 4, II B 6, II C 2, III A 2, , III C 8

uczniowie z SP: V A 2, IVA2, VIA 1 Razem: 38

PIĄTEK

I kurs– odwóz SP Leśnica + przedszkolaków Góry (2) Godziny: 1245 – 1325

Trasa: Leśnica SP – Góra Św. Anny – Wysoka- Ligota - Kadłubiec – Dolna – Poręba– Źródełko - Leśnica SP

uczniowie z SP: I A 9, I B 6, II A 12, III A 12, V A 10 (co drugi tydzień) Razem: 49

II – odwóz SP Leśnica Godziny: 1335 – 1410

Trasa: Leśnica SP - Góra Św. Anny – Wysoka – Kadłubiec – Dolna – Poręba– Leśnica PG

uczniowie z SP: II C 8, IV A 15, IB2 Razem: 25

III kurs– odwóz SP Leśnica(1430) Godziny: 1415 1505

Trasa: Leśnica SP - Góra Św. Anny – Wysoka – Kadłubiec – Poręba - Leśnica PG

uczniowie z SP: IV A 1, IV B 1,V A 12 (co drugi tydz.), VI A 7 Razem: 35

IV kurs– odwóz PG i SP Leśnica Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Leśnica SP- Poręba – Dolna – Kadłubiec – Wysoka - Ligota – Góra Św. Anny – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 4, I B 4, I C 1, II A 4, II B 6, II C 2, III A 2, III B 4, III C 8

uczniowie z SP: VI A 9 Razem: 44

ODWOZY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Kierowca p. Fesser, opiekun p. Zagrol

PONIEDZIAŁEK

I kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki i PG Godziny: 1340 – 1415

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1340 ) – Raszowa (wyjazd 1345 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z SP Raszowa: Łąki Koz. 18 +2 PP, Krasowa 11 Razem: 31

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 5, I B, I C 3, 10, II A 5, II B 6, II C 8, III A 3, III B 4, III C 8 Razem: 52

WTOREK

I kurs– odwóz SP Raszowa i PG Godziny: 1340 – 1415

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1340 ) – Raszowa (wyjazd 1345 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z SP Raszowa Łąki Koz. 18 +2 PP, Krasowa 11 Razem: 31

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 5, I B 10, I C 3 II A 5, II B 6, II C 8, III A 3, III B 4, III C 8 Razem: 52

ŚRODA

I kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki Godziny: 1300 – 1330

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1255 ) – Raszowa (wyjazd 1300 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z SP Raszowa Łąki Koz. 18 +2 PP, Krasowa 11 Razem: 31

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 5, I B 10, I C 3,II A 5, II B 6, II C 8, III A 3, III B 4, III C 8 Razem: 52

CZWARTEK

I kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki Godziny: 1340 – 1415

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1340 ) – Raszowa (wyjazd 1345 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z SP Raszowa Łąki Koz. 18 +2 PP, Krasowa 11 Razem: 31

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 5, I B 10, I C 3,II A 5, II B 6, II C 8, III A 3, III B 4, III C 8 Razem: 52

PIĄTEK

I kurs– odwóz SP Raszowa + przedszkolaki Godziny: 1210 – 1240

Trasa: Leśnica PG ( wyjazd 1205 )– Raszowa (wyjazd 1210 ) – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z SP Raszowa Łąki Koz. 18 +2 PP, Krasowa 11 Razem: 31

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1550

Trasa: Leśnica PG – Raszowa – Łąki Kozielskie – Krasowa – Leśnica PG

uczniowie z PG: IA 5, I B 10, I C 3,II A 5, II B 6, II C 8, III A 3, III B 4, III C 8 Razem: 52

ODWOZY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Kierowca p. Irzyk, opiekun p. Kaźmierczyk

PONIEDZIAŁEK

I kurs– odwóz PG i SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1350—1435

Trasa: Leśnica PG – (wyjazd 1340 )– Lichynia - Zalesie Śl. (wyjazd 1350 – Popice – Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 8, Czarnocin 7+1 PP Razem: 15

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1555

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice –Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 6, I B 5, I C 3, II C 4, III A 6, III B 2, III C 2 Razem: 28

WTOREK

I kurs– odwóz PG i SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1415 – 1505

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 8, Czarnocin 7+1 PP

Razem: 15

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1555

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice –Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 6, I B 5, I C 3, II C 4, III A 6, III B 2, III C 2 Razem: 28

ŚRODA

I kurs– odwóz SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1350 – 14 35

Trasa: Leśnica PG – (wyjazd 1340 )– Zalesie Śl. (wyjazd 1350 ) – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 8, Czarnocin 7 Razem: 15

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1555

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice –Czarnocin-Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 6, I B 5, I C 3, II C 4, III A 6, III B 2, III C 2 Razem: 28

CZWARTEK

I kurs– odwóz SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1350 – 14 35

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1340 ) – Zalesie Śl. (wyjazd 1350 ) – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 8, Czarnocin 7 Razem: 15

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1555

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice – Czarnocin- Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 6, I B 5, I C 3, II C 4, III A 6, III B 2, III C 2 Razem: 28

PIĄTEK

I kurs– odwóz SP ZALESIE ŚL. + przedszkolaki Godziny: 1300 – 1345

Trasa: Leśnica PG (wyjazd 1250 )– Zalesie Śl. (wyjazd 1300 ) – Popice – Czarnocin - Leśnica PG

uczniowie z SP Zalesie: Popice 8, Czarnocin 7 Razem: 15

II kurs– odwóz PG Godziny: 1510 – 1555

Trasa: Leśnica PG – Lichynia – Zalesie Śl. – Popice – Czarnocin-Leśnica PG

uczniowie z PG: I A 6, I B 5, I C 3, II C 4, III A 6, III B 2, III C 2 Razem: 28